Syke Dali (Hiçkim) Toba

Syke Dali (Hiçkim) - Toba
  • Слушали: 6 514
  • Размер: 4,6 Mb
  • Длительность: 03:16
  • Качество: 192 kbps
  • Дата релиза: 19-05-2020, 08:49
0
0
Слушать
Syke Dali (Hiçkim) - Toba
Скачать MP3
На этой странице Вы можете скачать песню Syke Dali (Hiçkim) - Toba!. Слушайте онлайн в хорошем качестве, со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время. imo: +99363115394
Текст песни Syke Dali (Hiçkim) - Toba
Hiçkim - Toba
[Hiçkim:]
Toba etmek eÿÿäm endik bolupdyr
Indiki sapar gelmen diÿen ÿerlerimde dik durun
Kelle agyr, aÿaklar gowşak öñkülik bu
Öl diÿse öÿkünip dur
Kybla yzda galdy 
Öÿkenim buz 
Ylgap bizar boldum özümden
Kölegämem öÿkeläp dur
Ÿüzümi ÿuwdum
Görküme meñzedÿär görküñi - suw
Gorkyñy ÿuw
Mañlaÿyñy ÿere degir, ol kiri ÿuw
Erkiñi ulan
Sogapda ÿaryş
Herkimi ut 
Ölüme ÿeke garyş, deñ, herkime bu
Allam, adamlar senden başga herkime gul 
Ÿetdim hetdime, etmedimem-etdimem bir 
“Etme pikir”, bulañ maña maslahaty
“Etme zikir, geçireli nadanlykda wagty” 
Diñlemejek bolup gulagy ÿapdym
Gözi ÿumup hakykaty tapdym

Allam sen ynan
Bu soñky sapar, diÿipdim öñki sapar 
Geldim ÿene saña, bular mañlaÿyma ÿazylan 
Ÿadadym, ÿazmañ

[Sykedali:]
Her sapar diÿÿän: “Ertir başlaryn eÿÿäm” 
Täze durmuşa 
Bilÿänim taşlanym bilÿän 
Göÿä ysnyşan, bu günüm bilen o günem
Durmuş başaşak, gidenok hyÿala görä
Bu bolşuma näme sebäp?
Hiç ÿere baryp bilemok, başlasamam ÿöräp
Toba etmek üçin öñki men bolmaly heläk 
Öñki  sena edenler diÿer: “Üÿtgäpsiñ senä”
Ÿalñyş ÿola girdim yza öwrüm ÿok 
Onça ömrüm ÿok düzetjek bolsamam
Gömlüp ÿok bolup gitmeli soñunda
Dünÿäde göwnüm ÿok 
Ÿöne O tarapda’da üÿtgeşik beriljek göwünlik ÿok 
Gara gözümem açylyp aÿdyñ
Ak niÿetli gara çynym aÿdym
Diÿdiler aÿdÿan aÿdymyñ aÿypdyr
Gitjek ÿer tapman içime gaÿtdym
Gürlemän ähli aÿtjagym aÿtdym 

Dünÿä ÿarawsyz, her ÿerem apy-tupan 
Özgeden habar almak ÿadymyzdan çykÿar 
Elimden kän zat gelenok, gelÿän zat Salam
Onam bermek bolanok indi, gaty ÿakynlaşmaÿ
Kiçi sözüm tagsyr, uly söze toba 
Gaty kynmy ÿa günde ymtylmak
Bir aÿ açlykdan kim öldi sora
Paÿlap garyp bolan ÿok 
Şoñ üçin goÿmasañam
Etdim toba

Text Ýazan: Enejan Yarashova
Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Altayev
Altayev 25 мая 2020 11:58
Edep gorelde sen 
Joma
Joma 26 июля 2020 23:42
sylagym uly sana.